Floating FB popout byReview Results

26. maart 2017 15:03
by Antoinette
0 Reacties

Tonijntapenade met havermoutchips - Tuna tapenade with oatmeal chips - Tapenade de atún con patatas fritas de copos de avena

26. maart 2017 15:03 by Antoinette | 0 Reacties

Hallo, eetliefhebber van La Comida Deliciosa,

Ken je dat? Je wilt van alles doen en uiteindelijk doe je niets. Je hebt zin om iets lekkers te maken en toch kun je jezelf er niet toe aanzetten. Ligt het aan het weer? Kom je energie tekort?

Ik merk dat het vaak aan het weer ligt. Vooral in de herfst- en het winterseizoen mis je de zon, de frisse buitenlucht, en dan zit je helemaal uitgeblust op de bank. Hoe zorg je ervoor dat je doet wat je wilt doen?

- Zet geen tijdsdruk op jezelf, 'moeten' komt niet in je woordenboek voor. 

- Begin met de eerste stap en richt je met volle aandacht op deze eerste momenten.

- Ben je klaar? Ga dan verder met de volgende stap.

Vaak merk je dat je tegenzin omslaat in zin.

Heb je echt geen zin meer? Stop, doe iets anders, drink thee, eet iets en kijk of je later zin hebt om door te gaan.

Met voeding los je een tekort aan energie op door havermout te eten (ijzer) samen met tonijn dat rijk is aan vitamine B12 en vitamine D. Vul het aan met tomaten en rode peper waarvan we weten dat ze allebei vol vitamine C zitten. De pistachenoten helpen met het opnemen van ijzer en als extra: de specerijen van ras al hanout.

Heb je zin/energie? Maak deze tapenade en havermout chips, het kost je 25 minuten. Bekijk welke ingrediënten je nodig hebt voor de tapenade en voor de chips en bekijk de video hoe je de tapenade en de havermout chips maakt. 

Geniet van LA COMIDA Deliciosa 

Een ander recept met tonijn?

Klik hier voor het Nederlandse recept:

La Comida Deliciosa_recept - Tonijntapenade.pdf (261KB) 

Hi, foodlover of La Comida Deliciosa,

Do you know that? You want to do anything and finally you do nothing. You are in the mood to make something delicious and still you can't urge/incite yourself. Is it the weather? Do you fail energy?

I notice that often it's the weather. Especially in autumn and winter season you miss the sun, the fresh open air, and then you sit all washed out on the couch. How do you see that you do what you want to do? 

- Don't put time pressure on yourself, 'must' don't appears in your dictionary. 

- Begin with the first step and focus with full attention on these first minutes.

- Are you ready? Then go further with the next step. 

Often you notice that your dislike turns in liking. 

Not in the mood anymore? Stop, do something else, drink tea, eat something and find out later if you're in the mood to go further. 

You solve a deficit of energy with food by eating oatmeal (iron) and tuna which is rich of vitamine B12 and vitamin D. Complete it with tomatoes and chili pepper, which we know both of them are full with vitamin C. The pistachio nuts helps absorbing iron and as extra the spices of the ras al hanout.

Are you in the mood/ Do you have energy? Make these tapenade and oatmeal chips, it will cost you 25 minutes. Watch which ingredients you need for the tapenade and for the oatmeal chips and watch the video how you make the tapenade and the oatmeal chips.

Enjoy of  La Comida Deliciosa

Another recipe with tuna?

* Tandoori tuna balls with mashed sweet potato

Click here for the English recipe:

La Comida Deliciosa_recipe Tuna tapenade.pdf (260,1KB)

Hola, amante de comida de La Comida Deliciosa,

¿Sabes ése? Tú quieres no puedes estimular ti misma. ¿Depende del tiempo? ¿Faltas energía?

Noto que ésa depende muchas veces del tiempo. Espacialmente en el temporada de otoño e invierno pierdes el sol, el aire fresco, y entonces está en el sofá. ¿ Cómo procuras que tú haces lo que tú quieres hacer. 

- No pone premura a ti misma, 'tener que' ninguna forma parte de tu vocabulario. 

- Comienza con el primer paso y concentrate con toda atención estos primeros minutos. 

- ¿ Está listo? Entonces prosiga con el siguiente paso. 

Muchas veces notas que tu desgana cambia en deseo. 

¿Realmente no tienes ganas más? Para, haces otras cosas, bebe té, come algo y ve después o tienes ganas para continuar. 

Con alimentación solucionas una falta de energía para comer copos de avena (hierro) juntos con atún que abunda en vitamina B12 y vitamina D. Completa con tomates y guindillas cuyas sabemos que los dos tienen muchas vitaminas C. Los pistachos valen con absorbar hierro y como extra las espacias del ras el hanout. 

¿Tienes ganas/energía? Hace éso tapenade y patatas fritas de copos de avena, le cuentas 25 minutos. Mira cuales ingredientes necitas para el tapenade y para las patatas fritas de copos de avena y mira el vídeo como haces el tapenade y las patatas fritas de copos de avena.

Disfruta de  La Comida Deliciosa

Otra receta con atún?

* Bolas de tuna tandoori con puré de batatas 

Clic aquí para la receta español:

La Comida Deliciosa_receta- Tapenade de atún.pdf (260,7KB)

Reactie plaatsen

Copyright 2017 La Comida Deliciosa

Top